Lepidoptera - Sommerfugler
Geometridea - Målere

Sist oppdatert: 09.06.2007


Geometridae - Målere

Ennominae
Bjørkelurvemåler - Biston betularia
Bjørkelurvemåler (Biston betularia)
Del på Facebook
Faktaark (engelsk)
Faktaark (svensk)
  
English: Peppered Moth
Svensk:Stor björkmätare
Dansk:Birkemåler
Sted:Lilløyplassen, Fornebu
Komm.:Bærum
Fylke:Akershus
Dato:09.06.2007
Foto:John Martin Mjelde
Copyright © John Martin Mjelde