Aves - Fugler
Passeriformes - Spurvefugler

Sist oppdatert: 15.05.2005


Fringillidae - Finker

Fringillinae
Bjørkefink - Fringilla montifringilla
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Del på Facebook
  
English: Brambling
Svensk:Bergfink
Dansk:Kvækerfinke
Sted:Neslandsvatn
Komm.:Drangedal
Fylke:Telemark
Dato:17.04.2004
Foto:John Martin Mjelde
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
15.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
15.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
08.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
08.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
17.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
17.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
17.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
17.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
17.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
29.12.2004
Foto: John Martin Mjelde
♂ vinter

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
29.12.2004
Foto: John Martin Mjelde
♀ vinter

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
08.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
08.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
08.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
08.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

ForrigeNeste
Copyright © John Martin Mjelde